Högre punktlighet för tågtrafiken i juli

Foto: Christer Wiik

Punktligheten i juli 2013 var totalt sett något högre jämfört med föregående månad. Det visar Trafikverkets sammanställning.

De händelser som försenade flest tåg under juli var hastighetsnedsättningar på grund av byte av sliprar på Södra stambanan vid Strångsjö och Gistad–Linghem, kontaktledningsarbete i Mjölby, banarbete i Årstaberg, betongarbeten i Aspentunneln vid Lerum samt ett kontaktledningsfel på Malmö godsbangård.

Utfall juli:

Persontåg: 97,5 % (Rätt tid + 15 min) Fjärrtåg: 94,9 % (Rätt tid + 15 min) Snabbtåg: 86,8 % (Rätt tid + 15 min) Regionaltåg: 90,9 % (Rätt tid + 5 min) Flygtåg: 93,5 % (Rätt tid + 2 min) Pendeltåg i storstad: 92,2 % (Rätt tid + 2 min) Godståg: 88,7% (Rätt tid + 15 min)