Green Cargos nye vd på plats

Jan Kilström, vd på Green Cargo. Foto: Green Cargo

Jan Kilström har nu tillträtt som vd för Green Cargo. Jan Kilström har en bakgrund inom både transportbranschen och industrin och tror på en framtid för godsjärnvägen. Vi ska utveckla vårt erbjudande både till Green Cargos traditionella kunder inom basindustrin och i samverkan med andra transportslag, slår Jan Kilström fast. 

 – Jag kan transportbranschen och ser verkligen Green Cargos styrkor och utvecklingsmöjligheter. Speditörer och åkerier vill hitta bra järnvägslösningar och det ska vi utveckla tillsammans med dem, säger Jan Kilström.

Jan Kilström kommer närmast från Nordens ledande logistikföretag för livsmedel, Bring Frigo, och har innan dess arbetat i lastbilstillverkaren Scanias ledning samt som vd för Nils Hanssons Åkeri AB. 

– Jag kommer att ägna tid åt att lära känna både vår egen organisation och lyssna in kundernas synpunkter, innan vi fattar några avgörande beslut om satsningar. Samtidigt är vi i transportbranschen hårt drabbade av lågkonjunkturen och måste arbeta intensivt och resultatinriktat med såväl intäkts- som kostnadssidan.

De dominerande transportvolymerna för Green Cargo är för bas- och exportindustrin. Jan Kilström betonar vikten av en fortsatt utveckling av godstrafiken till och från kontinenten, för dessa kunders transporter. Det handlar ytterst om Sveriges konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd. Långsiktiga kundrelationer är grunden för denna utveckling, förtydligar Jan Kilström:

– Jag har arbetat både internationellt och i internationella bolag och ser fram emot att tillsammans med våra partners på kontinenten öka kvalitet och marknadsandelar för den europeiska godstågstrafiken, ett transportsätt som EU-kommissionen mycket tydligt vill satsa på för framtiden.

Jan Kilström framhåller att Green Cargo är ett tjänsteproducerande företag och därför är personalen en nyckel till framgång. 

– Jag tror inte på hårt centralstyrda organisationer, medarbetarna måste kunna vara med och påverka. Förändring tar tid men börjar i nuet och den förutsätter att kommunikationen fungerar i företaget, poängterar Jan Kilström.