Fler reser med Västtrafik

Foto: Thomas Harrysson

Resandet med Västtrafiks expressbussar och pendeltåg har ökat kraftigt sedan trängselskatten i Göteborg infördes vid årsskiftet. Störst är tillströmningen av nya resenärer till expressbussarna som under vecka fem hade 18 procent fler påstigande jämfört med samma vecka förra året.

För att se hur resandet med kollektivtrafiken påverkas av trängselskatten mäter Västtrafik antalet påstigande resenärer på tio utvalda expressbusslinjer och på pendeltågslinjerna till Alingsås, Kungsbacka och Ale. För pendeltågen ligger ökningen av antalet resenärer under vecka fem på 13 procent jämfört med året innan.

– Det är väldigt roligt att se att allt fler väljer att resa med Västtrafik och att satsningarna på utökad trafik hittills har klarat av tillströmningen, säger Roger Vahnberg, vice vd på Västtrafik.

Även punktligheten för Västtrafiks bussar, spårvagnar och tåg pekar uppåt från december förra året då den nya och utökade trafiken infördes. För expressbussarna nådde punktligheten rekordnivå i januari, men samtliga trafikslag har en positiv trend.

– Det här visar att satsningarna inom Västsvenska paketet på att bygga ut busskörfälten i och kring Göteborg har gett resultat och vår förhoppning är att våra kunder märker en skillnad, säger Line de Verdier, projektledare på Västtrafik.