Tvärbanan i Solna försenas

Foto: SL

Tvärbanas förlängning till Solna kommer att bli kraftigt försenad. Den bakomliggande orsaken är att signalsystemet inte kommer att bli klart i tid. Problemen med signalsystemet gör att full trafik på sträckan blir ett år försenat, rapporterar ABC.

Enligt SL:s planer skulle Tvärbanans trafik mellan Alvik och Solna Centrum komma igång under sensommaren i år. Men på grund av signalproblemen så kommer trafiken att sätta igång tidigast i början av november. Då kommer dessutom trafiken att vara ordentligt begränsad och passagerare är tvungna att byta tåg i Alvik.

Full trafik på den nyutbyggda delen av Tvärbanan kommer tidigast igång under augusti 2014.