60 miljoner till bättre hållplatser i Värmland

Foto: Camy West

I projektet Full Koll samverkar Trafikverket, Region Värmland och Värmlandstrafik för att förbättra kollektivtrafikens infrastruktur. Nära 60 miljoner kronor har investerats sedan 2009.

Full Koll har bidragit till att bygga hållplatser för det nya bussystemet 900 på Hammarö. Andra exempel är nya hållplatser längs E45 i Säffle för att snabba upp resandet samt hållplatser i centrala Karlstad, vilket skapat möjligheter för ett nytt system med gater på busstationen.

– Om det kollektiva resandet ska kunna fördubblas krävs trafik som passar många. Men det räcker inte med många turer. Det måste också finnas ett bekvämt och säkert system runt om trafiken, säger Lena Thorin, Värmlandstrafiks projektledare för Full Koll.

Full Koll har också satsat på att förbättra befintliga busshållplatser och tågstationer i Värmland. Projektet har bland annat skapat användbara och moderna tågstationer längs Fryksdalsbanan och Värmlandbanan med pendelparkeringar och cykelparkeringar så att det är lätt att komma till tåget och resa vidare med det till och från arbetet.