Alstom tar tilläggskontrakt med Dublins spårvägar

Foto: Alstom

Alstom har fått två tilläggskontrakt från Irlands Railway Procurement Agency, RPA. Ett för underhåll på Dublins Luas spårvägar. Det andra kontraktet är för underhåll av Citadis-spårvagnar på Dublins gröna spårvägslinje. De två kontrakten är värda 53 miljoner Euro tillsammans.

Infrastrukturavtalet, som är värt 30 miljoner Euro, avser hela Luas infrastruktursystem och är ett tilläggsavtal till ett befintligt underhållsavtal som löper från 2014 till 2019. Alstom ansvarar för spårunderhåll, kontaktledningssystem, strömförsörjning, trafikledningssystem inklusive signalsystem, telekommunikationer och CCTV samt viss rengöring. Företaget arbetar i partnerskap med Dalkia när det gäller infrastrukturkontraktet.

Underhållsavtalet på vagnparken - värt 23 miljoner Euro - hänför sig till de 26 Citadis-vagnarna, baserade i depå i Sandyford, och som körs på den gröna linjen i staden. Även detta kontrakt förlängs i fem år, till 2019.

Alstom har levererat sammanlagt 66 Citadis-spårvagnar till Dublin i två omgångar. Det handlar om tågset på 40 och 26-meter. Företaget har också förlängt 26 av de ursprungliga spårvagnarna från 30 meter till 40 meter genom att lägga till en extra 10-metersvagn.