Hög punktlighet för järnvägstrafiken

Foto: Kasper Dudzik

Järnvägens punktlighet under oktober ligger generellt på en fortsatt hög nivå sett över hela landet, för persontåg över 90 procent och för godståg över 83 procent. Det visar färska siffror från Trafikverket.

Spårhalkan som normalt brukar ställa till problem i hösttrafiken har hittills varit lindrigare än förra året. Trafikverket säger att man har jobbat hårt med vinterförberedelserna, såväl med planering som med att förbereda ordinarie och extra personal samt fler maskiner.

Vintern har kommit i norr, vilket har påverkat punktligheten negativt. Trafiken når därför inte riktigt upp till målet. Det pågår fortfarande ett antal större banarbeten, bland annat på Västra stambanan (Stockholm–Göteborg). Arbetena stör tågtrafiken eftersom det blir hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrift förbi arbetsplatserna.