Stockholmarna tycker till om tunnelbanan

Foto: Christer Wiik

Stockholmarna vill att tunnelbanetågen ska ha bättre information, luftkonditionering och fler handtag att hålla sig i. Viktigt är också att tågen fungerar som vanligt även vintertid, enligt en ny rapport som presenteras av Bombardier och United Minds.

Rapporten ”Tunnelbanan – Stockholms hjärta” har tagits fram med anledning av den högaktuella debatten om tunnelbanans utbyggnad och bygger på svar från 1 585 personer från 16 år och uppåt.

Undersökningen visar att stockholmarna överlag är nöjda med tunnelbanan. 76 procent ser den som en viktig symbol för Stockholm. När det gäller förbättringar är det hela 92 procent av de tillfrågade som ser det som mycket viktigt eller ganska viktigt med bättre kapacitet vintertid. Utförligare trafikinformation (69 procent) är också en viktig fråga och 67 procent säger att de skulle åka mer kollektivt om trängseln var mindre.

Rapporten tar även upp resvanor och attityder. 24 procent tycker till exempel att barn bör vara minst tio år för att åka utan vuxet sällskap. Bland familjer med barn under 12 år hemma uppger var fjärde att större hänsynstagande till barnfamiljer skulle göra tunnelbanan mer attraktiv. Bland de som är 60 år och äldre uppger drygt tre av fyra att de åker tunnelbana några gånger i månaden eller oftare. Bara 27 procent tycker att resenärerna generellt är bra på att erbjuda sina sittplatser till äldre.

Mobilen finns alltid till hands i tunnelbanan. 66 procent uppger att de skickar sms, 50 procent att de ringer, 44 procent att de surfar på internet, 38 procent att de skickar eller läser e-post och 16 procent att de skickar mms.

- Tillsammans med de undersökningar som SL gör fortlöpande sedan många år ger den här rapporten mycket intressant information när det gäller att utveckla framtidens tunnelbana. Överlag är resenärerna väldigt nöjda med tunnelbanan, men man önskar sig bland annat mer information om förseningar och andra resealternativ, ökat utrymme och minskad trängsel i rusningstid. Det är värdefull kunskap för alla oss som engagerar oss i tunnelbanans framtid, säger Klas Wåhlberg, vd för Bombardier Transportation, som levererat samtliga av dagens tunnelbanevagnar till SL.