Biotechstaden Kalundborg får ny järnvägsstation

Bild: Banedanmark

Lördag den 8 december kommer Biotekbyen Kalundborg och Nordvestbanen att få en ny tågstation, Biotekbyen Kalundborg Øst. Stationen ligger en och en halv kilometer från centrum mitt i den stora industri- och stadsutvecklingsområdet i östra delen av staden. Härifrån, snabb tillgång till och från bland annat rådhuset, Novo Nordisk och Novozymes och det nya utbildnings- och innovationscentrumet Knowledge Hub Zeeland.
 
Stationen vid  biotechstaden Kalundborg öst får en turtäthet på en gång i timmen och på framsidan finns områden för cykelparkering, en bussficka och parkeringsplats för cirka 100 bilar. Detta gör det särskilt bekvämt för pendlarna att använda tåget som en del av resan till och från jobbet. Rail Net Danmark har lett byggandet av stationen och tillsammans med Kalundborg kommun och Novo Nordisk finansierat byggandet av Kalundborg East Station, initialt förväntas ha cirka 200 passagerare per dag.

Steen Neuchs Vedel, vd för Banedanmark kommenterar:

– Det är inte ofta att vi öppnar nya tågstationer, så vi är verkligen glada att vi i samarbete med Kalundborg kommun, Novo Nordisk och Novozymes kan öppna Kalundborg East Station. Med sitt läge har stationen stora möjligheter att leva upp till sitt primära syfte: att vara en pendeltågsstation för de många människor som arbetar i området, säger Steen Neuchs Vedel på Rail Net Danmark.

– Det är ett nöje att vi tillsammans kan öppna den nya stationen här i hjärtat av bioteknikstaden Kalundborg som både kommunen och företag i området har kämpat för. Infrastruktur är väsentligt för tillväxten i Danmark och nu får vi bättre förbindelser som lockar och behåller företag som vill investera i staden. Detta bidrar till att Kalundborg blir ett bra ställe att bo och jobba på, säger Martin Damm, borgmästare i Kalundborg.

Jesper Haugaard, Vice President EMA Operation i Novozymes reflekterar:

– Den nya stationen stärker tillväxtmöjligheterna för biotchkstaden. Stationen gör transporter till och från arbetet betydligt enklare för de som arbetar i Novo Nordisk, Novozymes och NNE. Samtidigt stödjer den nya stationen Kalundborgs utbildningsväsende eftersom många studenter kan pendla direkt till den kommande campus som kommer att förläggas bredvid stationen.