Ukrainska järnvägsnätet anknyts till Kinas Belt and Road-projekt.

- Ukraina vill bli ett kraftfullt logistiknav vid vägen för råvaruflöden mellan Europa och Asien och delta aktivt i genomförandet av det kinesiska förslaget till Belt and Road- projektet. Transporterna av järnvägsgods från Kina till Ukraina har redan börjat genom Polen, berättade Omelyan enligt ministeriets presstjänst. Foto: Ukrainska Infrastrukturministeriet

Ukraina presenterade nyligen ett koncept för ett nytt järnvägsprojekt, med titeln "Kina-Ukraina-EU", som går ut på att förena landets järnvägsrelaterade transitpotential med det kinesiska transportinitiativet, Belt and Road.

Projektet One Belt One Road (OBOR) är ett kinesiskt infrastrukturprojekt och ett ekonomiskt utvecklingsprojekt. Med Belt (bälte) avses Kinas plan att bygga omfattande handelsvägar över hela Eurasien i form av höghastighetståg och motorvägar.

Ordet "road" avser planer för nya sjövägar över Norra ishavet och Indiska oceanen med infrastruktursatsningar och varv i länder som Myanmar, Sri Lanka och Pakistan.

"Kina-Ukraina-EU"-projektet, som är en del av bygget av en 1100 kilometer lång höghastighetslinje i Ukraina, presenterades i Kiev i samband med ett rundabordssamtal med titeln "Höghastighetståg och transitpotential inom Belt and Road-projektet."

- Vi strävar efter att öka vår roll inom Belt and Road-initiativet genom att utveckla Ukrainas transportsektor, sade landets infrastrukturminister, Volodymyr Omelyan.

- Fram till 2030 planerar Ukraina att investera cirka 60 miljarder dollar i transportsektorns utveckling, sade Omelyan och tillade att en del av investeringen kommer att gå till byggandet av nya motorvägar och uppgraderingen av hamnar och järnvägsinfrastruktur.