DHL drar nytta av järnvägen mellan Kina och Ukraina

Järnvägsservice mellan Kina och Europa har ökat efter att corona-restriktioner i Kina har avskaffats. Men även vid mitten av landets utbrott i februari 2020 var transportvolymen på järnvägen fortfarande hög, en trend som främst tillskrivs pandemirelaterad utrustning som transporteras till Europa från tillverkningsnav i Kina. Foto: DHL

DHL Global Forwarding, Ukrainska statliga järnvägsoperatören och logistikavdelningen för ukrainska järnvägar, Center of Transport Service Liski (CTS Liski), undertecknade nyligen ett samförståndsavtal (MOU) med avsikt att utveckla järnvägsförbindelser mellan Kina och Ukraina.

 Dessa tre företag kommer att sträva efter att skapa en bättre anslutning mellan de två kontinenterna och att underlätta handeln. Målet är att skapa en permanent linje från Asien via Kina till Ukraina och andra europeiska marknader, och från Europa via Ukraina till Kina och andra asiatiska marknader.

 - Utöver Kinas nyetablerade ställning som Ukrainas främsta handelspartner har de senaste rapporterna avslöjat Ukrainas planer om förhandlingsstart av ett frihandelsavtal med Kina. Jag är övertygad om att detta partnerskap kring järnvägsförbindelser kommer att utvidga handelsflödena mellan företag i Asien och Europa och i sin tur bidra till att fördjupa handelsförbindelserna mellan de två länderna, säger Steve Huang, VD, för DHL Kina.

 Med en befolkning på 40 miljoner är Ukraina ett av de största europeiska länderna befolkningsmässigt. Detta östeuropeiska land ligger strategiskt mellan Ryssland och Turkiet, med tillgång till Svarta havet och Azovska havet.

 Den förbättrade järnvägsförbindelsen skulle kunna ge asiatiska företag tillgång till de baltiska staterna, Vitryssland och de nordiska länderna. Varor från grannländer kan konsolideras i Kiev, Ukrainas huvudstad, och skickas med järnväg till Kina för vidare sändning till olika asiatiska marknader med flyg- eller väggods.

Ukrainas handel med Asien ökar. Kina, Ukrainas främsta jordbruksimportör, konsumerade 1,41 miljarder USD i jordbruksprodukter under första halvåret 2020, och ASEAN-länderna har sett sin import av ukrainska varor öka med 48 procent sedan 2016.

 - Detta samarbete utgör en viktig milstolpe för järnvägskorridoren Kina-Ukraina. Vi ser fram emot att samarbeta med DHL och Ukrainska järnvägar för att utveckla och påskynda containerfrakt mellan Kina och Europa, särskilt via Östeuropa, säger Edvins Berzins, VD för CTS Liski.