Jernhusen förhandlar om ökad depåkapacitet

Foto: Jernhusen

Persontrafiken på järnväg fortsätta öka med 4,5 procent under andra kvartalet. Dock syns inte samma utveckling inom godstrafiken rapporterar Jernhusen. 

Fler personresor leder till fordonsinvesteringar i nya tåg, samtidigt som det finns ett uppdämt behov av att modernisera befintliga fordon. Detta leder till en ökad efterfrågan på depåkapacitet.

– Vi för konstruktiva samtal med flera parter om ökad depåkapacitet, i såväl befintliga som nya depåer, säger Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.

Dock syns inte samma positiva utveckling inom godstrafiken, som enligt myndigheten Trafikanalys minskar med 1,5 procent andra kvartalet. Som ägare av kombiterminaler noterar Jernhusen att konkurrensen från lastbilstransporter är hård.

– Mer gods behöver flytta över till det avgjort mest miljövänliga transportslaget, fortsätter Kerstin Gillsbro. Järnvägen har en fantastisk potential att bidra till omställningen till hållbara transporter.