Fortsatt svagt resultat för Green Cargo Q3

Foto: Green Cargo

Stora störningar i infrastrukturen och lägre volymer är de främsta orsakerna till att Green Cargos resultat är fortsatt svagt under tredje kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till minus 54 miljoner kronor vilket kan jämföras med 16 MSEK under samma period föregående år. Nettoomsättningen minskade med 4 procent och uppgick till 1 006 miljoner kronor (1043).

Green Cargo har haft fortsatta utmaningar under årets tredje kvartal. Det svaga resultatet drivs främst av lägre transportintäkter bland annat orsakat av störningar i infrastrukturen under sommaren och lägre volymer generellt under kvartalet.

– Även årets tredje kvartal har på många sätt varit utmanande för oss. Vi har liksom många andra inom järnvägsbranschen påverkats av sommarens extremväder, med betydligt fler bränder och så kallade solkurvor än vanligt. Lägre volymer generellt under perioden slår också mot resultatet, säger Green Cargos tillförordnade vd och CFO Erik Johansson.

Trots tappade volymer är efterfrågan på Green Cargos tjänster fortsatt god. Sammantaget har företaget tecknat nya transportavtal om 147 miljoner kronor under årets tredje kvartal.

Dotterbolaget i Norge redovisar för det tredje kvartalet ett förbättrat resultat. Verksamheten hade stora utmaningar efter årsskiftet, stabiliserades under våren och följer nu fastlagd plan. Ytterligare åtgärder, i enlighet med tidigare initierade aktiviteter, förväntas ge positiva effekter för att på sikt bidra till en ekonomisk hållbar verksamhet.