Ökad punktlighet i september

Grafer: Trafikverket

Under september ankom 76 314 av 84 992 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid vilket innebär att persontågens punktlighet blev 89,8 procent. Utfallet är 3,3 procentenheter bättre jämfört med augusti 2018.

Årets första höstmånad inleddes starkt och punktlighetsresultatet de tre första veckorna var över 90 procent. Men i slutet av månaden inträffade ett antal kontaktledningsfel på hårt trafikerade stråk vilket i kombination med den första höststormen gjorde att när månaden summeras så hamnar utfallet för samtliga persontåg på 89,8 procent.

Under september visar samtliga segment, kort-, medel- och långdistanståg, ett högre punktlighetsresultat gentemot föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet ökade med 2,1 procentenheter, långdistanstågen med 3,3 procentenheter och medeldistanstågen ökade med 4,7 procentenheter. Ökningen för kortdistans gjorde att segmentet var nära att nå det branschgemensamma målet om 95 procents punktlighet.

Högst punktlighet för en enskild dag under september hade lördag 15 september. Av 2129 planerade persontåg ankom 2 036 sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev därmed 95,6 procent.

Månadens lägsta punktlighet inföll fredag 21 september. Av 3 215 planerade persontåg ankom 2 769 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 86,1 procent. De enskilt största orsakerna till det låga utfallet var två kontaktledningsfel, ett vid Högsjö på Västra stambanan samt ett vid Lund på Södra stambanan.