Hög säkerhet på svenska spår

Foto: Transportstyrelsen

Säkerheten på svenska spår är hög. Svensk järnväg uppfyller samtliga mål som EU ställer på en säker järnväg. Det framkommer av Transportstyrelsens säkerhetsrapport för 2017. Under 2017 omkom 64 personer i olyckor på järnvägen, vilket är en minskning jämfört med 2016, då 82 personer omkom. De flesta dödsolyckorna inträffar när personer befinner sig i spårområdet, så kallat spårspring, vilket är förbjudet enligt järnvägslagen, därefter är olyckor i plankorsningar näst vanligast.

– Undersökningar och statistik visar att spårspring tyvärr är utbrett fenomen bland såväl unga som gamla. Här är det hela samhällets ansvar att ändra normerna så att fler liv kan räddas, säger Ryo Yamazaki, statistiker på Transportstyrelsen.

Stora insatser har gjorts för att förhindra självmord i spår. Stängsling och kameraövervakning är exempel på åtgärder för att minska antalet självmord. Antalet självmord på järnväg har minskat kraftigt de senaste åren, men det är ännu för tidigt att säga om minskningen beror på säkerhetsinsatserna eller av andra orsaker.

Rapporten bygger på uppgifter från järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och Transportstyrelsens egen uppföljning.