Transportstyrelsen anordnar säkerhetskonferens

Foto: Transportstyrelsen

Den 21 november arrangerar Transportstyrelsen årets upplaga av Järnvägens säkerhetskonferens i Örebro med tema ledning, organisation och säkerhetskultur.

Järnvägens säkerhetskonferens 2018 arrangeras av Transportstyrelsen och tar upp aktuella trafiksäkerhetsfrågor för järnvägen.

– Fokus på konferensen är frågor kopplade till säkerhetskultur, vilket är grunden för att vi tillsammans ska kunna skapa en säker och tillgänglig järnväg för framtiden. För att detta ska vara möjligt behöver ledning och organisation jobba med säkerhetskulturen tillsammans, säger Anci Ungerbäck, ansvarig för Järnvägens säkerhetskonferens.

Konferensen riktar sig till branschen, och är en möjlighet för deltagarna att inspireras av intressanta föreläsare, träffa kollegor i järnvägsbranschen och utveckla sina kunskaper.