Förslag på nya järnvägsföreskrifter från Transportstyrelsen

Foto: Transportstyrelsen

Transportstyrelsen tar fram nya tekniska föreskrifter med anledning av att det fjärde järnvägspaketet införs i EU. Intresset hos branschen är stort och därför arrangeras informationsmöten för den som vill veta mer.

Informationsmötena går under rubriken "Informationsmöte om föreskrifter med krav kopplade till godkännande av järnvägsfordon och fasta installationer". Det första mötet som genomförs den 26 september i Kista är fullbokat. Ett extrainsatt möte hålls därför den 16 oktober i Borlänge.

Det fjärde järnvägspaketet införs i juni 2019. Syftet med paketet är att liberalisera och reformera Europas järnvägar och öka konkurrenskraften inom järnvägssektorn. Som en följd av det fjärde järnvägspaketet har EU tagit fram ett nytt driftskompatibilitetsdirektiv.

Föreskrifterna ska bland annat tillämpas av infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, leverantörer och museiföreningar inom järnvägssektorn samt av organisationer som önskar agera som utsedda organ.