Lokförarbehörighet omvandlas till förarbevis

Foto: Transportstyrelsen

Nu är det en knapp månad kvar för förare som har behörighet att köra tåg, spärrfärd eller växla i huvudspår att omvandla sina behörigheter till förarbevis. Förändringen ska vara gjord senast 29 oktober 2018. Kravet på förarbevis gäller alla lokförare inom EU. Förarbevisetvisar att lokföraren har gått en grundutbildning till förare och är medicinskt och psykologiskt lämplig.

När lagen och övergångsbestämmelser infördes 2011 kom som tillägg en övergångsregel som innebär att förare kan ansöka om att få sin behörighet omvandlad till förarbevis. Den övergångsregeln upphör att gälla den 29 oktober 2018.

– Vi har fler än 5 800 lokförare registrerade med förarbevis. Vi vet inte hur många förare som ännu inte har omvandlat sina behörigheter till förarbevis, och vi vill uppmana alla berörda att göra det innan det är för sent, säger Jonas Hillerström på Väg och järnväg på Transportstyrelsen.