MTRs sommarpraktikanter redovisar resultat

Foto: MTR

Under sommaren har MTR haft totalt nio preaktikanter från bland annat KTH och Handelshögskolan i Stockholm. De har själva drivit eller varit med i olika projekt i verksamheten.

MTR:s "summer interns" har under sommaren arbetat med projekt som rör olika delar av verksamheten och inom nästan samtliga av företagets bolag. De har framförallt varit delaktiga i projekt inom affärs- och verksamhetsutveckling, men också kommunikation och säkerhet. Vissa har fått ett enda case att jobba med under hela sommaren medan andra har arbetat med flera olika projekt och uppgifter.

Li Ling studerar till civilingenjör på KTH och ska påbörja sitt masterprogram i maskininlärning till hösten. Hennes uppdrag på MTR har varit att skapa ett proof of concept för hur rangeringen i våra depåer kan optimeras. Optimeringen utgår ifrån tunnelbanans depåer, men skulle kunna tillämpas på både pendeltågen och tunnelbanan om man väljer att vidareutveckla konceptet.

MTR Pendeltågen har fått hjälp av Lida Wang. Hon studerar till en master i industriell ekonomi på KTH och hon har under sommaren tagit fram en lösning för att optimera vändtiderna för tågen. Hennes lösning bedömdes så direkt tillämpbar att man på MTR Pendeltågen redan idag har börjat använda sig av den i praktiken.

MTR Tech har fått hjälp av Frida Björning Engström under sommaren. Frida studerar industriell ekonomi vid Lunds Universitet och hon har under sitt internship tittat på lösningar för hur Tech ska kunna digitalisera sin verksamhet. Digitaliseringen är någonting som finns med i MTR Techs övergripande strategi och Fridas arbete under sommaren kommer att kunna användas som en del i underlaget när MTR Tech tittar på hur de bör gå tillväga framöver.