Västtrafik inviger nytt resecentrum i Gamlestaden

Foto: Thomas Harrysson

Gamlestaden resecentrum är en stor knutpunkt i Göteborg. Många reser via Gamlestaden och tidigare har det inte funnits någon service för resenärer i området. En av verksamheterna som tar plats i resecentrumet är en ny och modern Västtrafikbutik. I butiken ges samma service som i Västtrafiks övriga butiker, men här ska också ny service utvecklas. I butiken kommer det bland annat finnas självservicestationer, där man kan kontrollera saldot på sitt Västtrafikkort eller söka resa.

Trafiken ändras inte i samband med att resecentrumet öppnar. Linjerna kommer stanna vid samma hållplatser som tidigare. Platsen runt resecentrumet utvecklas fortfarande men när arbetet är klart kommer hållplatser för buss, spårvagn och tåg ligga i nära anslutning för att underlätta byten.