Green Cargo gör storförlust

Foto: Green Cargo

Skyller på problem med infrastrukturen

Green Cargo har haft ett svagt första halvår med ett rörelseresultat som uppgick till -72 miljoner kronor vilket kan jämföras med 4 miljoner kronor under samma period i fjol. Nettoomsättningen minskade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 2 148 miljoner kronor.

Det svaga resultatet drivs av lägre transportintäkter som beror på minskade volymer orsakat av störningar i infrastrukturen. Driftskostnader, som inte minskar i samma utsträckning som volymen, tillsammans med höga kostnader för utrikestrafik och fordonsunderhåll, har också påverkat resultatet negativt.