Sverige inför TSD Drift

Foto: Pixabay

Harmonisering av EU:s järnvägsnät

Under åren 2019-2023 ska nya bestämmelser från TSD Drift genomföras. Därför har Sverige tagit fram en nationell genomförandeplan för detta i samarbete med representanter för den svenska järnvägsbranschen.

EU:s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, TSD, anger tekniska regler för järnvägens delsystem. Transportstyrelsen tillämpar normalt dessa regler vid godkännanden av järnvägsfordon och -infrastruktur, se flik "Tekniskt godkännande". Det finns också så kallade funktionella TSD:er som anger operativa regler.

Tidigare var järnvägen till stor del uppbyggd efter nationella bestämmelser och behov. Syftet med de europeiska reglerna är dels att standardisera komponenter för att sänka järnvägens kostnader och öka konkurrenskraften, dels att möjliggöra för tågen att kunna framföras mellan olika medlemsländer utan några tekniska problem. TSD-reglerna gäller för järnväg, inte för spårvägar, tunnelbana eller funktionellt avskilda järnvägsnät som Roslagsbanan och Saltsjöbanan.

Delsystemen drift och trafikledning, underhåll samt telematikapplikationer är s.k. funktionella delsystem och dessa ska inte godkännas, till skillnad från de övriga. Delsystemet underhåll har ingen TSD, utan delsystemets krav är inarbetad i de övriga TSD:erna.