Hockeyspelare från SSK leder MTR:s resenärer rätt

Mahsa Eshghinejad stationschef Östertälje, Jan Magnusson projektledare MTR, SSK-spelarna Ludwig Blomstrand, Stefan Gråhns och Alexander Sahlin, samt Peter Larsson chef kompetensförsörjning Telge Tillväxt.

SSK ställer upp med personal från klubben

Mellan 30 april och 19 augusti bygger Trafikverket om bangården vid Södertälje centrum för att Södertäljeborna ska få tätare trafik framöver. När stationen är stängd byggs de två plattformarna om så de blir bredare och får tak. När allt är klart blir miljön bättre och hela anläggningen mer driftssäker.

Under tiden går ersättningstrafik mellan Södertälje Centrum och Östertälje station där en ny träplattform kommer att göra det enklare att byta mellan pendeltåg och buss. Informationsvärdarna från samarbetet kommer att finnas på båda stationerna under större delen av tiden trafiken är igång.

– Det blir lättare att nå fram med rätt information både om resultatet när Trafikverkets ombyggnad i Södertälje är klar och trafiken under tiden om vi samarbetar med Södertälje Sportklubb som redan har starka relationer i staden. Dessutom få vi en chans att ge tillbaka till lokalsamhället där vi finns och visa upp hur det är att arbeta i kollektivtrafiken för ungdomar som vill ha jobb, säger Jan Magnusson, projektledare för Södertäljeombyggnaden hos MTR.

MTR ansvarar för utbildning av alla som deltar och ger Södertälje Sportklubb, SSK, ersättning för de timmar de har informatörer på plats. SSK ställer upp med samordning av spelare och personal från klubben, men också för samordningen med Telge Tillväxt som bidrar med flera deltagare.