Green Cargo om samarbetet med St1

Foto: Green Cargo

Green Cargo och St1 har sedan 20 år tillbaka ett nära samarbete. Nu förlänger de avtalet, som träder i kraft 1 januari 2018, med ytterligare tre år och med option på två år. Transporterna går i Green Cargos systemtågslösningar som ett flytande logistiklager mellan raffinaderi till depå.

– Vi har haft ett nära och bra samarbete med Green Cargo under många år. Vi är ett medvetet energiföretag och miljöarbetet är vårt mest prioriterade område. Därför är det väldigt viktigt för oss att kunna transportera våra produkter på bästa miljövänliga sätt. Och det kan Green Cargo. Sedan är det även en trygghet i att ha en utpekad kontaktperson som har koll på våra transporter, som går som farligt gods, dygnet runt och det har vi, säger Leif Söderberg, chef depådrift på St1.

St1 är en producent och försäljare av CO2-medveten energi. Deras mål är att utveckla och erbjuda nya, förnybara bränslen och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan. Green Cargo hjälper många företag att nå sina miljömål genom att kunna erbjuda låg energiförbrukning och användning av el från förnybara källor som ger storskaliga fossilfria transporter.

– Det här avtalet handlar om systemtåg med petroleumprodukter, som till exempel, bensin, olja, etanol. Vi bygger heltåg på plats i St1:s raffinaderi i Skarvikshamnen i Göteborg och kör sedan tågen till St1:s oljedepåer i Karlstad och Jönköping. Det handlar om tio heltåg i veckan med 10-16 vagnar till respektive ort, säger Lennart Andersson, säljare på Green Cargo.

St1:s affär omfattar hela kedjan från raffinering av råolja till försäljning till slutkund. St1 producerar drivmedel till privatkunder via sitt stationsnät, till industri- och marinkunder via direktförsäljning samt till andra oljebolag. St1:s stationsnät i Sverige består av närmare 500 stationer. Sedan 2015 tillverkar de närproducerad etanol gjort av restprodukter från livsmedelsindustrin. St1 omsätter 38,7 miljarder och sysselsätter 2000 personer varav 340 är anställda i Sverige.