”Skåne behöver satsningar på järnväg och väg”

Pågatåg vid Hyllie station, Malmö. Foto: Christer Wiik

Skåne behöver satsningar på järnväg och väg: Stambanan såväl som E6. Det blev resultatet när Region Skånes regionala utvecklingsnämnd nyligen tog beslut om remissvaret på trafikverkets förslag till nationell plan för infrastruktur till 2029. Det skriver Allians för Skåne i ett pressmeddelande.

Ska Skåne få tillräcklig andel krävs samarbete mellan alla parter, men också ett tydligt budskap.
– Skåne behöver ett helt paket av satsningar, säger Pontus Lindberg (M), 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Skånes järnvägar är i princip fulla, och läget på motorvägarna i västra Skåne blir värre för varje dag.

På initiativ från Alliansen i Region Skåne ledes extra vikt på E6 och E22 kring Malmö, Lund och Helsingborg, där man i dag har dagliga stopp i trafiken. Det krävs både akuta åtgärder och att man redan nu tar åtgärder som gör att man klarar den trafik prognoserna förutser om fem eller tio år. Det innefattar många satsningar från intelligent trafikstyrning till sex filer på E6.

– Västra Skåne är Sveriges näst största arbetsmarknadsregion, vilket ger en stor fördel för alla som bor i Skåne, säger Pontus Lindberg (M). Dessutom passerar en stor del av Sveriges export geonom Skåne - det vi lever på. Men båda sakerna kräver att kommunikationerna fungerar.