Tågoperatörerna om Trafikverkets EU-perspektiv

Foto: Gregorio Borgia/TT/AP: (Arkivbild)

Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige – saknas ett EU-perspektiv? Svaret är ja om man läser Riksrevisionens granskning av regeringens och Trafikverkets prioritering av TEN-T-kraven i den nationella infrastrukturplaneringen. Granskningen, som avslutades hösten 2017, visar att regeringen och Trafikverket inte har prioriterat TEN-T-kraven i den nationella infrastrukturplaneringen och Riksrevisionen konstaterar att det riskerar att leda till att EU-målen inte nås i tid. Det skriver Branschföreningen Tågoperatörerna i sitt senaste nyhetsbrev.

Riksrevisionen bedömer att Trafikverket varken i den övergripande planeringen eller i enskilda projekt har tagit tillräcklig hänsyn till EU-målen och regeringen borde ha varit mer aktiv i sin styrning på området. Sammantaget menar Riksrevisionen att detta riskerar att leda till att EU-målen inte nås före 2030. Trafikverket bör därför ta fram en konkret och tidsatt plan för de projekt som behöver genomföras för att EU-målen ska uppfyllas. Slutligen konstaterar Riksrevisionen att Trafikverket bör ta fram underlag för ansökan om undantag för de satsningar som inte bedöms vara samhällsekonomiskt lönsamma. Det har länge varit ett önskemål från branschen att denna typ av samhällsekonomiska bedömningar både görs och genomförs med vederbörlig omsorg. 

Lanseringen av Trafikverkets IT-verktyg för planering skjuts fram ytterligare ett år. Förseningar i projektet om anläggningsdata (ANDA), ansträngt läge för verksamhetsresurser, omfattande anpassningar av kringliggande IT-system, mer omfattande arbete med detaljlösningar samt ökat fokus på IT-säkerhet gör att lanseringen av IT-verktyget MPK skjuts fram för att undvika produktionsstörningar. Prio för Trafikverket är ett säkert och stabilt införande. Som tidplanen ser ut nu kommer korttidsplaneringen igång i nya IT-systemet hösten 2019 (T20) och långtidsplaneringen våren 2020 (T21). Nya arbetssätt, en ansökan – ett svar, bananpassningar och specialtransporter samt ny organisation på avdelning Trafik sker dock redan till årsskiftet 2018.

Text: Branschföreningen Tågoperatörerna