WSP planerar Godsstråket genom Bergslagen

Godsstråket genom Bergslagen går från Storvik via Hallsberg till Mjölby och är ett viktigt järnvägsstråk med anslutningar till andra hårt trafikerade järnvägslinjer. Bild: WSP

WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att bland annat upprätta järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag för Godsstråket genom Bergslagen. Uppdraget, som avser delen Hallsberg-Stenkumla, startar i höst och pågår fram till 2026.

Godsstråket genom Bergslagen går från Storvik via Hallsberg till Mjölby och är ett viktigt järnvägsstråk med anslutningar till andra hårt trafikerade järnvägslinjer. WSP vann uppdraget att upprätta järnvägsplan, systemhandling, förfrågningsunderlag och byggplatsuppföljning för Godsstråket genom Bergslagen, delen Hallsberg-Stenkumla som ligger i Örebro län.

– Idag dominerar godstrafik på sträckan och för att slippa leda om godståg på grund av kapacitetsbrist så ska ett 13 km nytt dubbelspår med en 2 km lång tunnel och ett tiotal järnvägsbroar anläggas och det är här vi på WSP kommer in i bilden. De teknikområden som WSP kommer att bidra med är förutom järnväg även bland annat miljö, anläggning, produktion och tillståndsfrågor, säger Susann Sandegård, projektledare WSP Sverige.
Källa: WSP