Södertälje gläds åt Ostlänken-avtal

Foto: Södertälje kommun

Nu har kommunstyrelsens ordförande Boel Godner i Södertälje, tillsammans med samtliga Ostlänkskommuner, Region Östergötland och Landstinget Sörmland signerat avtalet med Sverigeförhandlingen om Ostlänken. Avtalet reglerar medfinansiering, ökat bostadsbyggande, stationsläge, genomförande och ansvar.

Ostlänkskommunerna består av Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping. Kommunerna åtar sig att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera Ostlänken med 525 miljoner kronor. För Södertäljes del handlar det om en medfinansiering om 47,5 miljoner kronor. Kommunen åtar sig att investera i 15 300 nya bostäder inom Södertälje tätort. 

Med Ostlänken bekräftas Södertälje Syds funktion som nod för regionalt och nationellt resande:
– Södertälje växer och vi har all anledning att vara glada för att komma ytterligare ett steg mot Ostlänkens förverkligande, säger Boel Godner. På det här sättet ökar både Södertäljes attraktionskraft och konkurrenskraften för näringslivet i kommunen. Bättre möjligheter att arbetspendla till Södertälje ger ett viktigt lyft för våra företag.

Ostlänken är en ny dubbbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Sträckan är cirka 15 mil och den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Tågen ska kunna köra upp till 320 km/h. Byggstart för Ostlänken planeras till 2017 och höghastighetsjärnvägen beräknas vara klar 2028.
Källa: Södertälje kommun