AFRY och Tyréns tar uppdrag för Ostlänken

AFRY och Tyréns ska ta fram en bygghandling för järnvägssträckan Gerstaberg – Långsjön i Södertälje. Bild: Tyréns

Uppdraget som AFRY och Tyréns tilldelats innefattar att ta fram en bygghandling för järnvägssträckan Gerstaberg – Långsjön i Södertälje. Projektering beräknas påbörja i mars och hela uppdraget förväntas vara klart i november 2023. Sträckan är en del av Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg mellan Stockholm – Linköping, och den första delen av Sveriges nya stambanor för höghastighetsjärnväg.

Sträckan Gerstaberg – Långsjön i Södertälje är en del av Ostlänken, som vid full utbyggnad kommer att kunna trafikeras av persontåg med hastigheter upp till 250 kilometer i timmen samt av snabba regionaltåg. Det aktuella projekteringsuppdraget innefattar framtagande av bygghandlingar, förfrågningsunderlag samt byggplatsuppföljning. Projekteringsuppdraget beräknas pågå under två år.

Det tilldelade uppdraget innebär projektering av bland annat en fly-over bro över befintlig stambana inklusive ramper, ny vägbro, rivning av befintlig bro, tillfälliga och permanenta järnvägsarbeten. Befintlig järnvägsanläggning som påverkas är Grödingebanan och Västra stambanan vid Gerstaberg där Ostlänken ansluter.

– Vi är otroligt glada att AFRY tillsammans med vår partner Tyréns får förtroendet att fortsatt bidra i Ostlänken och till Sveriges satsning på höghastighetsjärnväg. Det är ett spännande projekt med många teknikområden och specialistkompetenser involverade och det är fantastiskt att vara med och bygga framtidens transportinfrastruktur, säger Folke Sandberg, affärsområdeschef på Transportation på AFRY.

Ostlänken kommer att öka kapaciteten och tillförlitligheten i hela järnvägssystemet och möjliggöra regionförstoring genom kortare restider. Befintliga järnvägsbanor kommer att behållas och upplåtas i huvudsak för godstrafik och regional pendeltågstrafik. Ostlänken omfattar en sträcka på cirka 16 mil och planeras vara färdig 2035.   

– Vi är väldigt glada att tillsammans med AFRY få vara en del i att bygga ut det svenska järnvägssystemet med nya stambanor. Gerstaberg är den första sträckan som nu tar klivet mot byggstart då vi ska ta fram förfrågningsunderlag för tre olika entreprenader. Vi är laddade och startklara, säger Camilla Engel, Affärschef Väg och järnväg öst på Tyréns.