90,2 procents punktlighet för tågtrafiken i september

Foto: Trafikverket

Septembers punktlighetsresultat något lägre

Punktligheten för persontågen i september ligger ungefär som året i övrigt 90,2 procent. Resultatet för hela förra året var 90,1 procent. Jämfört med föregående månad så är punktlighetsresultatet en försämring med 0,7 procentenheter. Jämfört med punktlighetsresultatet för hela föregående år 2016, som var 90,1 procent, så är punktlighetsresultatet för september något högre, 0,1 procentenheter. Jämfört med punktlighetsresultatet för hela år 2017 hittills (januari–september), som är 90,6 procent, så är septembers punktlighetsresultat något lägre, 0,4 procentenheter.

Under september hade kortdistanstågen något lägre punktlighet jämfört med föregående månad, 1,0 procentenheter. Nedgången kan delvis förklaras med att det under månaden varit relativt sett fler kortdistanståg som försenats på grund av de utökade gränskontrollerna av resenärer som sker vid Hyllie station. För medeldistanstågen så blev punktligheten i september 0,4 procentenheter lägre än föregående månad, medans långdistanstågens punktlighetsresultat i september blev 0,2 procentenheter högre än föregående månad.

Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade måndag 18 september. Av de 3 036 persontåg som gick denna dag ankom 2627 sin slutstation i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 86,5 procent. Av enskilda händelser denna dag som påverkade trafiken och punktligheten negativt kan här nämnas ett tågstopp på eftermiddagen förbi Katrineholm på grund av obehöriga i spåret, ett ställverksfel i Älvsjö samt ett banarbete vid Flemingsberg som inte avslutades i tid.