”Miljön väljs bort vid val av transportör”

Foto: Green Cargo

Handelssektorn utvecklas snabbt. Men samtidigt som intresset för miljöanpassade transporter ökar inom logistik och spedition är trenden att allt färre aktörer inom detaljhandeln är spåranslutna. Många befintliga industrispår tas bort, trots rådande miljödebatt. Det hävdar Robert Vintander i Green Cargos bloggforum ”Hållbar Logistik. Robert Vintander är Branschchef Handel och Logistik hos Green Cargo. 

Alla vet att transporter är en stor utmaning för de av Sveriges miljömål som gäller klimat, luftföroreningar och buller. Och ingen lär har missat att järnvägstransporter är ett betydligt miljövänligare alternativ än lastbilstrafik. Transportsektorn står idag för cirka 30 procent av CO2-utsläppen i Sverige och det är lastbilstransporter som ökar. Om vi ska få ett Sverige som utvecklas i rätt riktning, och minska växthusgasutsläppen, måste sättet att transportera produkter vara hållbart.

Men varför har då flera grossister och stora aktörer inom dagligvaruhandeln tagit bort de flesta spår och växlar vid sina lager? Anledningarna varierar. Det kan vara att man inte fyller hela tåg eller att det är en administrativ belastning att förvalta ett spår. Idag har man dessutom i stor omfattning gått över till paket och styckegodsleveranser för att tillgodose konsumenternas ökade krav på snabbhet och tillgänglighet. Tågtrafiken är fortfarande inriktad på fulla lass. Det finns också ett allmänt tvivel på järnvägens leveranssäkerhet eftersom passagerartrafiken har stora problem, men godstransporter har en punktlighet på 95 procent.

Även våra politiska beslutsfattare har ett stort ansvar. Miljöanpassade transporter måste få bli konkurrenskraftiga. Det ska löna sig att flytta godstransporter från väg till järnväg. Här är det angeläget att konkurrensvillkoren för godstransporter på järnväg är goda. En viktig faktor är att banavgifterna inte är för höga. Samtidigt arbetar järnvägstransportörer i motvind eftersom banavgifterna kommer att höjas kraftigt, inte bara detta år utan även kommande år framåt.

Bransch Handel och logistik på Green Cargo omfattar ett brett spektrum där huvudaktörer är detaljhandeln, automotive, speditörer och rederier. Detaljhandeln har alltså i vissa fall valt mindre miljövänliga alternativ för sina transporter, samtidigt som man bland de andra aktörerna ser nya initiativ och innovativa lösningar.

Hos speditörer exempelvis syns en ökad miljömedvetenhet de senaste åren. Det har bland annat lett till att de byggt egna intermodala lösningar. En intressant del av nya intermodala transporter är tempererade transporter som i regel används för livsmedel eller läkemedel. Idag finns inget riktigt bra sätt att plugga in eldrivna aggregat i så kallade reefers, alltså kylcontainrar med el, när de står på järnvägsvagnar. En framtida lösning, dock än så länge på teststadiet, är att koppla en dieseldriven elgenerator till varje aggregat.

Automotive är en bransch som också visar ett ökat intresse för miljöanpassade transporter. Volvo har sedan länge använt järnvägstransporter men nu har också andra biltillverkare, som drivs av miljöfrågor, visat intresse för denna transportlösning. Och Nordic Car Logistics (NCL), en dominerande aktör inom logistik och transport av nya personbilar och lastbilar, transporterar redan till stor del på järnväg.

För rederierna fanns det tidigare flertalet nischade tågpendlar. Men det visade sig vara svårt att få lönsamhet för dessa. Green Cargo har satsat på en ”hub”, en knutpunkt, i Eskilstuna där volymerna samlas på väg till eller från Göteborgs hamn. På detta sätt utnyttjas transportmöjligheterna med tåg bättre.

Detaljhandeln skulle kunna arbeta mycket mer miljövänlig, och de olika aktörerna inom handelssektorn är också väl medvetna om att konsumenterna efterfrågar detta. Miljömål uttalas och skrivs in i policydokument. Men i praktiken gör transportinköparna sina val efter kronor per transporterat ton och inte efter hur lite eller mycket koldioxidutsläpp den totala transportmängden genererar. Om alla hade tagit sitt miljöansvar på allvar skulle säkerligen fördelningen mellan lastbil och järnväg sett annorlunda ut.

Robert Vintander, Branschchef Handel och Logistik, Green Cargo