Green Cargo deltar i Almedalen

Foto: Green Cargo

Green Cargo är på plats i Almedalen även i år. Och programmet är fullmatat. Sju paneldebatter, en workshop och en frågestund med infrastrukturministern samt möten med olika politiker står på agendan. "För oss är Almedalsveckan ett tillfälle att föra fram de viktigaste frågorna för Green Cargo och godsjärnvägen. I år kommer vi att delta i flera paneldiskussioner och politikermöten för att synliggöra oss och få fram våra budskap", säger Sohana Josefsson, kommunikationsdirektör.

Målet med Green Cargos närvaro är att sprida kunskap om och att öka förståelse för att näringslivet vill köra mer gods med järnväg, men att järnvägens konkurrenskraft kommer att försämras ytterligare utan rätt politiska beslut.

– Vi behöver politiska beslut som stärker järnvägens konkurrenskraft eller åtminstone skapar konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Idag har vi högre avgifter för järnvägen, försämrad framkomlighet med en ökad skogstid på 11 procent och nya lagar om ökad tonvikt för lastbil, som ger fördelar för lastbilsbranschen, säger Sohana Josefsson.

Järnvägstransporter är det i särklass effektivaste sättet att minska CO2-utsläppen från transporterna. Och det finns potential att köra mycket mer via järnväg.
– Av de cirka 1 miljon trailers som varje år kommer till hamnarna i Malmö och Trelleborg, så körs 3 procent vidare med tåg. Dessutom går 28 miljoner ton längre än 300 km med lastbil, ett avstånd där man anses tjäna på att flytta gods till järnväg. Klimatanpassade transporter måste stöttas av en politik som stärker godsjärnvägens konkurrenskraft, avslutar Sohana.
Från Green Cargo är det VD Jan Kilström, Sohana Josefsson, kommunikationsdirektör och Patrik Saxvall, planeringsdirektör som är på plats.