Infranord tar basunderhåll på Jönköpingsbanan

Foto: Västgöten

Anbudssumman är 260 miljoner kronor

Infranord har tilldelats entreprenaden för basunderhåll av Jönköpingsbanan. Anbudssumman uppgår till 260 miljoner kronor och uppdragsgivare är Trafikverket.

– Basunderhåll av Jönköpingsbanan är ett stort och viktigt projekt för infrastrukturen i regionen och även för oss. Vi ser att Infranord har helt rätt kompetens för uppdraget och vi har dessutom erfarenhet av ingående bandelar sedan tidigare kontrakt säger Jörgen Jumark, Regionchef södra, Infranord.

Entreprenaden startar 2018-04-01 och löper till 2023-03-31 med en optionsmöjlighet på två år.