Västtrafik hyr tåg av Skånetrafiken

Bild: Västtrafik

För att ta hand om det ökande resandet med tågtrafiken har Västtrafik hyrt fem tåg av Skånetrafiken. De två första av inlånade tågen sätts i trafik den 12 maj på Alependeln. Resterande tåg kommer att sättas in i trafik på samma sträcka så snart som möjligt. ”För våra kunder innebär det i praktiken ingen större skillnad. De tåg vi hyr har anpassats till vår trafik och målats om så att de ser ut som våra övriga tåg” säger Jarl Samuelsson, ansvarig för Västtrafiks tågtrafik.

För att kunna köra fler och längre tåg på sträckorna med flest resenärer har Västtrafik valt att hyra fem tåg av modellen X61 från Skånetrafiken.
– Att hyra tåg från Skånetrafiken är ett bra alternativ och innebär att vi ökar vår kapacitet och kan leva upp till våra kunders förväntningar under tiden som vi väntar på att våra egna nya tåg ska levereras, säger Jarl Samuelsson.
Den invändiga designen skiljer sig däremot något åt och de inhyrda tågen har fem dörrpar jämfört med Västtrafiks X61-tåg som har sju. 

Västtrafik genomför just nu en upphandling av 40 nya tåg, med beräknade leverans 2019-2020. Inledningsvis hyr Västtrafik tågen från Skånetrafiken under fem år. På sikt kan det också bli aktuellt att hyra ytterligare tåg.
Källa: Västtrafik