Så kan Green Cargos verksamhet påverkas vid strejk

Foto: Green Cargo

Fackförbundet Seko har varslat Almega Tjänsteförbunden och Spårtrafikbranschen om strejk. Strejken slår hårt mot svensk exportindustri som är beroende av godstågen. Green Cargo vidtar nu åtgärder som kan minska skadeeffekterna för kunderna av de varslade åtgärderna. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Sekos strejkvarsel i tågtrafiken påverkar Green Cargos verksamhet i två av tre steg. Steg två, som träder i kraft den 16 maj, innebär att Green Cargos personal som jobbar med lossning av malmtågen i Luleå, går ut i strejk. Om steg tre verkställs den 19 maj tas Baneservice Skandinavias personal i Skandiahamnen i Göteborg ut i strejk. Detta kommer indirekt att påverka Green Cargos personal och kunder.

– Om strejkerna verkställs får vi kundkonsekvenser. Vi följer därför utvecklingen av förhandlingarna noggrant och gör värderingar efter vad som händer. Dialogen om vilka konsekvenser som uppstår håller vi direkt med kunderna. Vi vidtar alla åtgärder som kan minska effekterna av de varslade åtgärderna både för kunderna och Green Cargo, säger Rickard Kirchner, Kundservice- och Försäljningsdirektör, Green Cargo.