”God resultatutveckling ger stabil grund för satsningar”

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. På bilden interiör från Stockholm Central. Foto: Jernhusen

Jernhusens stabila finansiella utveckling fortsätter med högre intäkter och bibehållen kostnadsnivå. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 16 procent till 151 (130) miljoner kronor. Det skriver Sveriges största fastighetsutvecklare inom järnvägsfastigheter, Jernhusen, i ett pressmeddelande.

– Vi har framdrift i våra större projekt samtidigt som den löpande förvaltningen fungerar väl. Under kvartalet har vi bland annat startat ombyggnationen av Flemingsbergs Station och i Växjö har detaljplanen för en unik byggnad vunnit laga kraft – ett integrerat stations- och stadshus, som dessutom kommer att innehålla bostäder. Vi ser också framdrift gällande planarbete i stationsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Utvecklingen förstärks av gynnsamma marknadsförutsättningar. Resandet med tåg slog rekord även 2016 och såväl fastighets- som hyresmarknaden är fortsatt stark, skriver Jernhusen.