Nytt arbetstidsavtal för lokförare klart

Foto: Green Cargo

Green Cargo och fackförbunden Seko, ST och SACO-TJ har kommit överens om ett justerat arbetstidsavtal för lokförare. Det framgår av ett pressmeddelande från Green Cargo.

Trots ett gediget arbete som gett sänkta kostnader och höjd produktivitet har Green Cargo svårt att nå en uthållig lönsamhet. Faktorer utom företagets direkta kontroll som sjunkande vägtransportpriser och försämrade villkor för järnvägstransporter påverkar Green Cargos konkurrenskraft negativt.

– Det krävs ett helhetsgrepp för att öka järnvägens konkurrenskraft. En nödvändig åtgärd är att modernisera lokförarnas arbetstidsavtal efter dagens nya förutsättningar. Det är mycket glädjande att Green Cargo och facken nu har enats om att justera dagens avtal så att det blir modernare och effektivare. Det förbättrar både Green Cargos konkurrenskraft och lokförarnas arbetsvillkor, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

Det nya avtalet innebär förändringar av arbetstidsreglerna som ger företaget sänkta kostnader men också förbättrade arbetsscheman för lokförare.
– Justeringen av arbetstidsavtalet möjliggör längre, effektivare och mer sammanhängande turer vilket ger stabilare scheman och bättre balans i lokförarnas arbetsvardag. För våra kunder får vi utökade möjligheter att fortsätta leverera effektiva och hållbara transportlösningar, avslutar Jan Kilström.
Det reviderade avtalet gäller tom 2019-12-07.
Källa: Green Cargo