Allt fler Stockholmspendlare tar sig till Östergötland

Linköping C i Östergötland. Foto: Christer Wiik

Allt fler väljer att arbetspendla från Stockholm till Östergötland. Cirka 1 600 stockholmare reser till Norrköping och Linköping i jobbet. Det visar en ny rapport från Mälardalsrådet.  En av de mest markanta skillnaderna inom Stockholm-Mälarregionen under 2012–2014. Under två år har pendlingen till Norrköping ökat med 19 procent.

– Pendlingstrenden har svängt och vi reser i dag tvärs över hela Stockholm-Mälarregionen. Därför blir det allt viktigare med en fungerande infrastruktur för att människor ska kunna jobba och utbilda sig i hela regionen, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare för Mälardalsrådet.

Det finns ett starkt samspel mellan arbetsmarknaderna i Stockholm- Mälarregionen. Det är sammanlagt ca 1600 stockholmare som pendlar till Linköping och Norrköping, enligt Mälardalsrådets nya rapport ”Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen 2014”.

– Mälardalsrådet har i många år arbetat för Ostlänken och förbättra tillgängligheten i regionen. Det är nödvändigt att underlätta pendlingen till viktiga kärnstäder för att kunna stärka vår regionala konkurrenskraft; säger Maria Nimvik Stern generalsekreterare Mälardalsrådet.

Den ökande pendlingen mellan Norrköping och Linköping är också väldigt intressant. Det är ett omfattande arbetsmarknadssamspel som har utvecklats mellan dessa tvillingstäder som kompletterar varandras arbetsmarknader. Från Norrköping till Linköping pendlar 4381 personer och från Linköping till Norrköping arbetspendlar 2823 personer.

I hela Stockholm-Mälarregionen utmärker sig pendlingen ut från Stockholm särskilt, där största procentuella ökningen skett till just Norrköping med 19 procent under 2012–2014. Även pendlingen från Stockholm till kärnstäder som Västerås, Uppsala och Eskilstuna har ökat kraftigt.

Fakta – En Bättre Sits:
”En Bättre Sits” är en politisk överenskommelse mellan sju län i Stockholm-Mälarregionen som syftar till att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Planen lyfter fram följande prioriteringar för de närmaste åren:

  • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala.
  • Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan.
  • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg.
  • Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.