Ökat pendlande Stockholm-Uppsala

Pendeltåg uppställt på centralstationen i Uppsala. Foto: Christer Wiik

Allt fler väljer att arbetspendla från Stockholm till Uppsala – det är över 5 000 stockholmare som tar sig till Uppsala för arbete. Under två år har pendlingen ökat med över 500 personer, vilket motsvarar ett fullsatt regionaltåg. Det framgår av en rapport från Mälardalsrådet.

– Pendlingstrenden har svängt och vi reser i dag tvärs över hela Stockholm-Mälarregionen. Därför blir det allt viktigare med en fungerande infrastruktur för att människor ska kunna jobba och utbilda sig i hela regionen, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare för Mälardalsrådet.

Det finns ett starkt samspel mellan arbetsmarknaderna i Stockholm och Uppsala. Fler än 5 000 stockholmare arbetspendlar idag till Uppsala, och enligt Mälardalsrådets nya rapport ”Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen 2014” ökar antalet stadigt.

Rapporten, som tagits fram med hjälp av ny statistik från SCB, visar att arbetspendlingen från Stockholms län till Uppsala ökade med 500 personer under åren 2012–2014, en stadig ökning på 11 procent. Pendlingen från Uppsala till Stockholm är dubbelt så stor på ca 9500 personer.

– Mälardalsrådet har i många år arbetat för att förbättra tillgängligheten mellan Stockholm och Uppsala, bland annat med systemanalysen ”En Bättre Sits”. Nästa steg är fyrspår mellan städerna, som skulle bidra till fler arbets- och studiemöjligheter samt ökat bostadsbyggande, säger Maria Nimvik Stern.

Den ökande pendlingen från Stockholm till Uppsala är en av de mest framträdande skiftningar i pendlingsmönster inom Stockholm-Mälarregionen under 2012–2014, likt pendlingen från Stockholm till kärnstäder som Västerås och Eskilstuna som även den har ökat.
Källa: Mälardalsrådet

Fakta – En Bättre Sits:
”En Bättre Sits” är en politisk överrenskommelse mellan sju län i Stockholm-Mälarregionen som syftar till att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Planen lyfter fram fyra prioriteringar för de närmaste åren:

Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala.

Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan.

Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg.

Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.