”Ett försök med järnvägsunderhåll i egen regi bör gälla basunderhåll”

Underhållsarbeten vid Södertälje C. Foto: Christer Wiik

Trafikverket bedömer att pilotverksamhet av järnvägsunderhåll i egen regi går att genomföra i 2-4 områden. Alternativt kan underhållet tas över permanent i några områden. Trafikverket behöver även ha kontroll över fler strategiska underhållsmaskiner. Det skriver myndigheten på sin nyhetsplats.

I oktober 2016 rapporterade Trafikverket det första deluppdraget om järnvägsunderhållets organisering. Det handlade om besiktningen av järnvägen. Och i januari beslutade regeringen enligt förslaget att Trafikverket ska ta över leveransuppföljning och underhållsbesiktning i egen regi.
De två andra uppdragen från regeringen gäller dels försök med järnvägsunderhåll i egen regi i minst ett par geografiska områden. Dels vilka strategiska maskiner Trafikverket behöver äga och förvalta.

Ett försök med järnvägsunderhåll i egen regi bör gälla basunderhåll, det vill säga förebyggande och avhjälpande underhåll. Försöken kan bedrivas inom två till fyra områden, motsvarande dagens baskontrakt för underhåll, skriver Trafikverket i slutrapporten till regeringen.

Underhållet sköts i dag inom 34 upphandlade baskontrakt som omsätter 3,5 miljarder kronor per år. Pilotområdena för underhåll i egen regi beräknas omsätta 200–400 miljoner kronor per år. Därmed skulle försöket omfatta upp till 10 procent av basunderhållet.

Pilotverksamheten bör organiseras som en resultatenhet inom Trafikverket. Den behöver rekrytera och utbilda 100–200 personer med kompetenser som i dag saknas inom Trafikverket, allt från bantekniker till spårsvetsare. Dessutom krävs maskiner och lokaler. Det kan ta två år innan den nya enheten är redo.

Pilotområdena i bör huvudsak vara inom banklass 2 – stambanor utanför de tre storstäderna, med mycket både person- och godstrafik. Försöken behöver pågå i minst tio år för att ge tillräcklig tid för utvärdering och jämförelse med underhållet i konkurrensutsatta områden.

Utredningen lägger även fram ett alternativt förslag, att Trafikverket tar över underhållet tills vidare i några områden, istället för ett tidsbegränsat pilotförsök. Det skulle ge tydliga signaler och en långsiktig trygghet till marknaden om att vi inte kommer ta över mer av underhållet längre fram.

- Trafikverket håller fast vid strategin att bli en bättre beställare av underhållstjänster. Genom ökad kunskap om anläggningen och bättre förståelse för underhållets villkor blir Trafikverket en bättre beställare, säger Bo Vikström som lett arbetet med underhållsuppdraget.

Det tredje uppdraget gäller vilka strategiska maskiner Trafikverket behöver äga och förvalta. Här anser Trafikverket att resurserna behöver förstärkas när det gäller bärgning, och att tillgången till snöröjningsresurser behöver säkras för framtiden.

– Vi behöver ha en ökad beredskap vid kriser och störningar som kan ge konsekvenser i tågtrafiken. Det betyder inte att vi måste äga dessa maskiner men vi måste förfoga över dem på ett bättre sätt än vi gör i dag. Hur det ska göras är något vi behöver titta vidare på, säger Bo Vikström.
- Trafikverket har nu lämnat in uppdraget som regeringen har gett oss och vidare beslut tas av dem att ta ställning till.
Källa: Trafikverket