”Alternativa sanningar om punktlighet”

Foto: Green Cargo

Trafikverket presenterar årligen punktlighetsstatistik för järnvägen och varje år ger det en felaktig bild av godstågens leverans till kund. Green Cargos vd Jan Kilström ger här sin syn på saken via Green Cargos blogg ”Hållbar logistik” Här reder han ut hur punktlighet för godståg fungerar och skickar samtidigt en önskan till Trafikverket.

 

När är en tågtransport framme i tid? Det är nästan alltid olika för godståg och persontåg. För ett persontåg är resenärens tågresa klar när tåget kommer till stationen. För ett godståg är det viktigast när tåget når kunden. Trafikverket kan bara mäta punktlighet mellan bangårdar. Tyvärr så är det är inte ett väl fungerande mätetal.

För en godskund är det oviktigt om tåget kommer till bangården maximalt 5 minuter efter tidtabellstid. Vagnar ska växlas till andra tåg eller köras ut till kund och godset kan mycket väl komma fram på avtalad tid även om det är sent till bangård. Dessutom har många stora kunder tåg som anländer direkt till verksamheten, ofta i system med hög punktlighet, och de tågen kommer inte med alls i statistiken.

Det här leder till att det finns två helt olika siffror för godstågs punktlighet; bangård till bangård och leverans till kund. Trafikverket levererar den första och vi kan berätta om leverans till kund som ligger avsevärt bättre till. Det tråkiga är att vår data inte får samma genomslag. Igår onsdag släppte Trafikverket en rapport om punktlighet och det rapporterades i SVD, DN och Radio P4 intervjuade biträdande planeringsdirektören på Trafikverket. Strax kommer vår Års- och hållbarhetsredovisning där man bland annat kan läsa om årets punktlighet till kund. Vi är stolta över vår årsredovisning men som de flesta årsredovisningar kommer den förmodligen inte att bli en kioskvältare.

 

Varför är det här olyckligt? Jo, risken är att det cementerar en gammal bild av att tåg inte kommer i tid, vilket i sånt fall betyder att de mest klimatsmarta transporterna inte är ett alternativ för högvärdigt gods. Men det är inte är sant. Green Cargo har arbetat hårt sen bolaget bildades med att öka kvaliteten för att tåg ska bli ett alternativ för fler branscher och godstyper. Målet är 95 % punktlighet och vi har legat där i många år. Tyvärr så har punktligheten sjunkit under 2016 men vi är helt inställda på att jobba upp de sista procenten så att vi når målet 95 % igen.

 

Vår önskan är att Trafikverkets siffror inte ska publiceras i sin nuvarande form. Det är något vi önskat länge och det har blivit lite av en tradition att vi svarar med en pressrelease med punktligheten till kund när Trafikverkets släpper sina data. Trafikverkets websida för den här statistiken har numera en liten förklarande text längst ner på sidan. Där står ”Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.”  Den texten är mycket bra. Men vi har hittills aldrig sett att den informationen följer med när siffrorna presenteras i media. Däremot kallas statistiken ”punktlighet till slutstation” vilket kan späda på missuppfattningen att det är kundupplevd punktlighet.
Därför fortsätter via att hoppas att Trafikverket överlåter punktlighetskommunikationen till oss operatörer.
Jan Kilström, vd Green Cargo