Spårbyte pågår vid Ringsted station

Den nya järnvägssträckan mellan Köpenhamn och Ringsted. Karta: banedanmark

Som en del av bygget av Fehmarn Bält-förbindelsen rustar nu Danmark upp järnvägen på Själland. Ett av de större delprojekten handlar om att om att bygga en höghastighetsbana (250 km/h) mellan Köpenhamn och Ringsted. Nyligen inleddes ett omfattande arbete med att uppgradera spår- och växelsystem samt stationsområdet kring järnvägsknutpunkten Ringsted.

Detta projekt omfattar bland annat utbyte av 16 km spår och 34 nya växlar. Arbetet beräknas ta tre år, men Ringsted Station kommer att vara redo för spårbunden trafik via nya banan som löper över Køge från och med december 2018, skriver Banedanmark

 - Det är ett utmanande projekt att behöva ersätta och etablera så många växlar på en av landets mest centrala trafikknutpunkter samtidigt som tågtrafiken måste hållas igång, säger Jimmy Tilgaard Jensen, byggledare på Banedanmark.

Med anledning av detta kommer det att hållas reducerad trafik genom Ringsted station under vissa tider på dygnet samt under veckosluten, meddelar Banedanmark.