Vickande GD för Transport-styrelsen

Jonas Bjelfvenstam. Foto: VTI/Hejdlösa Bilder

Regeringen har utsett Jonas Bjelfvenstam som vikarierande generaldirektör för Transportstyrelsen. Han tillträdde befattningen den 19 januari. Jonas Bjelfvenstam kommer närmast från en tjänst som generaldirektör och chef för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

– Jag är glad över att Jonas Bjelfvenstam har tackat ja till att leda arbetet vid Transportstyrelsen, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Med sin långa och gedigna erfarenhet inom transportområdet, inte minst som generaldirektör för VTI, kommer han bidra till Transportstyrelsens fortsatta arbete.

Regeringen inleder nu arbetet med att rekrytera en ordinarie generaldirektör för Transportstyrelsen.