Klartecken för Centralen

Bild: Jernhusen

Stadsbyggnadsnämnden och Jernhusen startar detaljplaneprocessen för centralstationsområdet i Stockholm. Målet är att skapa nya stationsbyggnader till år 2025.

 En överdäckning av spårområdet vid Centralstationen är en chans att laga ett sår i stadsväven och binda ihop ett område som idag bara är en genomfartsplats. Utvecklingen i västra city är en unik möjlighet för Stockholm att utveckla och expandera city, Roger Mogert stadsbyggnads- och kulturborgarråd i ett pressmeddelande. 

Utvecklingen innebär att plattformarna förlängs för att ta hand om längre tåg. Den nya stationen delas i två byggnader på var sida om Klarabergsgatan. Trafiken på Klarabergsgatan kommer med stor sannolikhet bli mycket begränsad vilket gör att Klarabergsplan kan omvandlas till ett nytt stadstorg med bussangöring som förbättrar bytespunktsfunktionen avsevärt. Vid centralstationsområdet finns det också potential att utveckla nya kontor.

 Trafikverkets uppdrag är att bygga tillgänglighet i Sverige, och vi ser positivt på att vara med och utveckla Stockholms Centralstation som är Sveriges största resenärsnod. En om- och utbyggnad av Centralstationen ser vi som en helhetslösning som ska innebära en förbättring för både resenärer och stadens invånare, samtidigt som vi säkerställer godstransporter och värnar om järnvägen som riksintresse, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Exakt hur den befintliga stationen ska integreras med de nya byggnaderna och vad det betyder för resenärsflödet kommer att framgå under detaljplanearbetet.