Ramböll projekterar Hamnbanan i Göteborg

Hamnbanan i Göteborgs Hamn byggs ut. Foto: Göteborgs Hamn

Trafikverket har nu skrivit på ett avtal med företaget Ramböll för projekteringsarbetet av Hamnbanan i Göteborgs Hamn, etappen mellan Eriksberg-Pölsebo. Det skriver Trafikverket på sin webbplats.

Det 10 kilometer långa spåret som utgör Hamnbanan i Göteborg är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar. Banan som har till uppgift att göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden, att nå hamnområdena i Göteborg. Banan trafikeras dagligen av cirka 60-70 godståg. Över hälften av alla containar kommer med tåg istället för med lastbil till hamnen - en mycket hög andel jämfört med andra hamnar världen över.

Den enkelspåriga hamnbanan byggs nu ut till dubbelspår. Banan består av fem etapper, varav fyra är beslutade för utbyggnad och beräknas vara klara 2019.  En viktig etapp blev klar våren 2016 då den nya Marieholmsbron invigdes. Delar av spåret på nya Hamnbanan kommer att läggas i tunnel och möjliggör på så vis en positiv stadsutveckling i området kring Eriksberg.

Uppdraget för Rambölls del, som sker i samarbete med Atkins, är att ta fram ett förfrågningsunderlag för entreprenaden av sträckan Eriksberg-Pölsebo. Arbetet påbörjas omgående efter kontraktstecknandet och beräknas vara klart i mitten av 2018. Byggstart av sträckan beräknas till 2019.

-Hamnbanans utbyggnad är avgörande för att säkra den framtida industrinäringens ökade behov av godstransporter. Vi tar med detta kontrakt, ytterligare ett steg mot färdigställandet av Hamnbanan som därigenom också blir ett bidrag till säkrare, miljövänligare och mer robusta transportlösningar säger Svante Jonsson projektledare på Trafikverket. Källor: Trafikverket, Göteborgs Hamn