"Var tionde försening orsakad av trafikföretagen”

Foto: Allians för Skåne

De kraftiga och ofta återkommande förseningarna i kollektivtrafiken fick Alliansen att kräva att förseningarna skulle utredas. Nu presenterades delar av den utredningen och det står klart att cirka 30 procent beror på den undermåliga infrastrukturen, medan tolv procent kan härledas till trafikföretagen som Region Skåne har direkt inflytande över.

- Mer än var tionde trafikstörning kan härledas till trafikföretagen. Det är alldeles för mycket och Region Skåne måste självklart vidta åtgärder snarast möjligt. Det är dags för det rödgröna styret att vakna och ta ansvar för kollektivtrafiken i Skåne, säger Cristina Glad (L) oppositionsledare i kollektivtrafiknämnden.

Allians för Skåne vill poängtera att den största delen av trafikincidenterna och förseningarna i Skåne beror på det kraftigt undermåliga underhållet av järnvägen i Skåne. Region Skåne har länge enat krävt att regeringen och Trafikverket tillför Skåne mer resurser för att lösa situationen. Allians för Skåne ser därför mycket allvarligt på att Skåne, enligt regeringens infrastrukturproposition, inte tilldelas mer resurser till underhåll förrän efter 2020.

I Alliansens initiativ om att förseningar och övriga trafikincidenter skulle utredas ingick även ett uppdrag om att föreslå åtgärder som Region Skåne själva skulle kunna vidta. Skånetrafiken kommer återkomma med dessa förslag inför kommande kollektivtrafiknämnd.