Mer plats på tågen mot Göteborg

Foto: Hallandstrafiken

Det har under en tid varit trångt på tågen upp mot Göteborg under rusningstid. Hallandstrafiken har under en längre tid arbetat med att lösa situationen och den 27 oktober i samband med Hallandstrafikens styrelsemöte informerades att ett utav morgontågen kommer att förstärkas med fler vagnar från december.

De extrainsatta tågavgångarna tillsammans med förstärkningen av morgontåget innebär att kapaciteten nu ökar för resenärerna som reser från Varberg eller Åsa och upp mot Göteborg. Detta är ett samarbete med Västtrafik och avgångarna kommer att trafikeras av Västtågen.