Spårarbetet på Køge Bugt-banan är avslutat

Foto: Banedanmark

Spårarbetet på Køge Bugt-banan är avslutat och tågtrafiken är återupptagen. Det som återstår är att ersätta kontaktledningssystemet på linjen. Det kommer att utföras sektionsvis efter banarbetets slutförande. Det är ett omfattande arbete som utförts. 44 kilometer spår har uppgraderats med ny räl och slipers, ballast har ersatts och 31 växlar har bytts ut. På Køge Bugtbanen har också underhållsarbete utförts på 26 broar mellan Hundige och Køge.

S-linen mellan Køge och Dybbølsbro har Banedanmark skapat ett utbytbart kraftförsörjningssystem. Man har också förnyat spår och renoverat broar mellan Køge och Hundige. De tre arbetena har samordnas, så att grannar och passagerare störs mer än en gång.

Net Danmark kommer att ersätta nuvarande kraftförsörjning med en ny under 2016-17. Det finns ett behov av en ny anläggning med ett kortare avstånd mellan polerna så att systemet är mindre känsligt för väder och vind.