CV-området ska bli ny stadsdel i Örebro

Bild: White arkitekter

Det gamla industriområdet Centralverkstaden – CV – planeras bli en ny stadsdel i centrala Örebro. Jernhusens mål är att öppna upp CV för Örebroarna och göra det till en modern och spännande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och mötesplatser.

Det tågunderhåll som finns på CV-området idag ändrar karaktär och får förändrade behov av lokalytor.

-   Tillsammans med kommunen ska vi etappvis omvandla CV till en levande stadsdel mitt i centrala Örebro. Det kommer ta 20-30 år och vi börjar nu, säger Jennie Kastengren, regionchef på Jernhusen i ett pressmeddelande.

Ambitionen är att det ska finnas ett antaget planprogram vid årsskiftet 2017/2018 för hela CV-området. Därefter kommer det ske detaljplanearbeten för varje etapp. Målbilden är en stadsdel full av karaktär där flera gamla tegelbyggnader bevaras samtidigt som det blir många nya byggnader.  

- På CV kommer det också att finnas annorlunda, roliga och intressanta mötesplatser med grönytor som bevaras samt nya platser mot Lillån, säger Jennie Kastengren. Framför allt ser vi en möjlighet att nuvarande Vagnverkstaden kan bli en viktig arena för teater, konserter, utställningar och mässor.

Centralverkstaden invigdes 1902 och fungerar än idag som en viktig underhållsdepå för tågtrafiken. Idag finns järnvägsverksamhet kvar med företagen Vossloh, Infranord och EuroMaint. Depåverksamheten är en av kärnverksamheterna för Jernhusen och utvecklingen inom CV kommer att ske på ett sådant sätt att järnvägsföretagens verksamheter kan fortsätta utvecklas utifrån deras behov.