Färre tåg kom i tid

Foto: Per-Erik Adamsson

Efter två sommarmånader med bra resultat försämrades punktligheten för de svenska tågen i september. Orsaken är arbete med att rusta upp vissa bansträckor men också trafikstörningar, enligt Trafikverket.

För persontågen blev punktligheten 90,1 procent och för godstågen 78,4 procent. Det är en försämring med 2,1 respektive 3,1 procentenheter jämfört med i augusti. Samtidigt ligger resultaten för september väl i linje med snittet för helåret i fjol.

Det som påverkat septemberresultatet är förseningar på grund av stora planerade banarbeten. Men bland annat också växelfel, spårfel, olyckor, nedrivna kontaktledningar och gränskontrollerna vid Öresundsbron har spelat in.

(TT)